• Deklaracja

      • Prosimy pobrać, wypełnić i podpisać deklarację, którą należy złożyć w sekretariacie szkoły.

        Deklaracja do pobrania.