• Ochrona Danych Osobowych

   • Inspektor Ochrony Danych:
    Izabela Kraśniewska 
    e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl

    Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych: link

    Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu w szkole: link

    Klauzula informacyjna dotycząca fanpage Facebook: link