• Koła zainteresowań

   •  

    Klasy I - III

    L.p.

    Zajęcia pozalekcyjne

    N-l prowadzący

    Sala

    Termin

    Godzina

    1.  

    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa Ia

    K. Musiał

    13

    środa

    12:40-13:25

    1.  

    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa Ib

    A.Kochańska

    16

     

     

    1.  

    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa IIa

    B.Siergiej

    15

    środa

    12:40-13:25

    1.  

    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa IIb

    M. Jankowska

    12

    poniedziałek

    11:45-12:30

    1.  

    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa IIIa

    E. Siergej

    26

    wtorek

    12:40-13:25

    1.  

    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasa IIIb

    K. piórek

    25

    wtorek

    12:40-13:25

    1.  

    Zajęcia muzyczno-wokalne

    K. Musiał

    39

    poniedziałek

    11:45-12:30

    1.  

    Koło matematyczne kl I-II

    M. Jankowska

    12

    czwartek

    12:40-13:25

    1.  

    Koło matematyczne kl III

    K. Piórek

    16

    czwartek

    12:40-13:25

    1.  

    Koło czytelnicze

    B. Siergiej

    15

    środa

    13:25-14:20

    1.  

    Koło plastyczne „Kolorowy świat”

    A.Kochańska

    16

    poniedziałek

    12:40-13:25

    1.  

    Koło ortograficzne

    E. Siergiej

    26

    piątek

    11:45-12:30

    1.  

    Magic English – koło j. angielskiego

    K. Maga-Wojsyk

     

    wtorek

    12:40-13:25

    1.  

    Projekt edukacyjny klasa IIIc

    A.Ryńska-Sobieraj

    33

     

     

    1.  

    Projekt edukacyjny klasa IIIc

    A. Grzybicka

    33

     

     

    1.  

    Koło sportowe

    M. Krawczyk

    sala

    piątek

    12:40 – 14:20

    1.  

    Chłopięca piłka nożna

    L. Sosnówka

    sala

     

     

    1.  

    Gimnastyka korekcyjna

    A.Karpa

    sala

    środa

    12:35-13:20

    1.  

    MEiN zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

    D. Kłembek

    gab

    czwartek
    piątek

    12:40-13:25
    11:45-12:30

    1.  

    MEiN zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

    A.Ryńsk-Sobieraj

     

    wtorek

    12:40-13:25

    1.  

    MEiN zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

    A.Kochańska

    16

    czwartek
    piątek

    12:40-13:25
    12:40-13:25

    1.  

    MEiN zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

    E. Siergiej

    26

    wtorek

    13:25-14:20

    1.  

    Język polski dla uczniów z Ukrainy

    A.Kochańska

    16

    wtorek
    środa

    12:40-13:25

     

    Klasy IV - VIII

    L.p.

    Zajęcia pozalekcyjne

    N-l prowadzący

    Sala

    Termin

    Godzina

    1.  

    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze klasy IV-VIII z matematyki

    Sz. Michalski

    39

     

     

    1.  

    Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. polskiego klasy IV-VIII

    S. Żuchowska-Ptak

    31

    poniedziałek

    12:40-13:25

    1.  

    Koło matematyczne/ dyd-wyr klasa 5b

    M. Mroczek

    39

    wtorek

    13:35-14:20

    1.  

    Koło matematyczne/ dyd-wyr klasa 6a,6b

    M. Mroczek

    39

    wtorek

    12:40-13:25

    1.  

    Koło matematyczne/ dyd-wyr klasa 5a

    Sz. Michalski

    21

    środa

    14:30-15:15

    1.  

    Dyskusyjny Klub Książki

    K. Różycka
    K. Piórek

     

    według hormon MBP

     

    1.  

    Magic English – koło z j. angielskiego klas V

    Klasy IV-VIII

    K. Kanigowska

     

     

     

    K. Maga-Wojsyk

     

     

     

    1.  

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j. ang klasa VIII

    K. Kanigowska

    38

    piatek

    13:25-14:10

    1.  

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu z j.polski klasa VIII

    S. Żuchowska-Ptak

    31

    czwartek

    14:20-15:10

    1.  

    Zajęcia przygotowujące do egzaminu z matematyki kl VIIIa

    E. Ulatowska

    21

    wtorek

    14:20-15:20

    1.  

    Język polski dla uczniów z Ukrainy

    S. Żuchowska-Ptak

    31

    poniedziałek
    środa

    14:30-15:15

    1.  

    Zajęcia z j. polskiego  konkursu klasy VI-VIII

    E. Michalska

    30

    piątek

    14:30-15:15

    1.  

    Zajęcia z j. polskiego do egzaminu klasa VIII

    E. Michalska

    30

    środa

    14:30-15:15

    1.  

    Język polski dla uczniów z Ukrainy

    E. Michalska

    30

    wtorek
    czwartek

    14:30-15:15

    1.  

    Samorząd Uczniowski

    E. Michalska

     

    według ustaleń

     

    1.  

    Zajęcia muzyczo-wokalne IV-VIII

    K. Musiał

    39

    czwartek

    13:35-14:20

    1.  

    Koło chemiczne

    K. Piotrowska

    37

    poniedziałek

    14:30-15:15

    1.  

    Dekoratornia

    M. Chabińska

    35

    wtorek

    13:35-14:20

    1.  

    Koło biologiczne

    M. Graszk-Grabowska

    34

    czwartek

    14:30-15:15

    1.  

    Zajęcia rozwijające z biologii klasa VIII

    M. Graszk-Grabowska

    34

    wtorek

    14:30-15:15

    1.  

    Gry planszowe

    Sz. Michalski

     

    29

     

    piątek

    15:00-18:00

    1.  

    Pierwsza Pomoc Przedmedyczna 30 na 2

    M. Graszk-Grabowska
    E. Kańczewska

    34

    II półrocze

     

    1.  

    Koło wolontariatu „Pomocna dłoń”

    M. Mroczek
    A.Karpa
    K. Musiał

     

    według hramonogr

     

    1.  

    Roszada – koło szachowe

    M. Krawczyk

     

     

     

    1.  

    Zajęcia sportowe

    M. Krawczyk

     

     

    poniedziałek

     

    12:40-14:20

    1.  

    Zajęcia sportowe

    A.Karpa

    sala

    wtorek
    środa

    13:30-15:00
    13:30-15:00

    1.  

    Zajęcia sportowe

    L. Sosnówka

     

     

     

    1.  

    Dyskusyjny Klub Filmowy

    E. Michalska
    D. Kłembek

     

     

     

    1.  

    MEiN – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

    D. Kłembek

     

    poniedziałek

    13:35-14:20