• Wysokość opłat za posiłek (dwudaniowy: zupa i drugie danie) w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2022/2023.

   • UWAGA! Obejmuje dni nauki szkolnej bez ferii, przerw świątecznych i dodatkowych dni wolnych w kalendarzu roku szkolnego.

     

    Miesiąc

    Ilość dni

    Miesięczna opłata

    Październik

    14

    140 zł

    Listopad

    20

    200 zł

    Grudzień

    16

    160 zł

    Styczeń

    14

    140 zł

    Luty

    17

    170 zł

    Marzec

    23

    230 zł

    Kwiecień

    16

    160 zł

    Maj

    17

    170 zł

    Czerwiec

    14

    140 zł

     

    Wpłata za wyżywienie/posiłek dokonywana jest z góry, za cały miesiąc
    w terminie do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego wydawanie posiłku
    (*z wyjątkiem opłaty za miesiąc październik) na wskazany przez szkołę wydzielony rachunek:

    58 1020 3541 0000 5002 0367 9511

    z opisem: wpłata za wyżywienie / imię i nazwisko dziecka/ za miesiąc…

     

    *W roku szkolnym 2022/2023 pierwsza wpłata może być dokonana do dnia 05.10.2022r., aby rozpoczęcie wydawania posiłków nastąpiło z dniem 10.10.2022r.