• Skład Samorządu Uczniowskiego

    •  

     Kalina Grabowska (8a) - przewodnicząca SU

     Kacper Górski (8a) – z-pca przewodniczącej SU

     Julia Nyga (5a) - sekretarz

     Marta Chądzyńska (6a) -  Rzecznik Praw Ucznia

     Opiekun SU – p. Emilia Michalska