• Regulamin

      • Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wydawania posiłków i rozliczania opłat za posiłki.

        Dokument dostępny tutaj.