• Z historii „Jedynki”…

   •  

    „Ty wiekowa, nasza szkoło
    co powstałaś przed stu laty,
    rozkwitaj nam wciąż na nowo,
    w przyszłość prowadź, w lepsze światy.”

     

             

         Takie są słowa pierwszej zwrotki naszego szkolnego hymnu. Dzisiaj możemy powiedzieć 101 letnia szkoło, gdyż czas pandemii COVID-19 pokrzyżował plany uroczystych obchodów naszej jubilatki w maju 2020r.

         Inaczej miał wyglądać świat w drugiej dekadzie XXI wieku. Inaczej miały wyglądać obchody 100-lecia naszej kochanej „Jedynki”. Czas pandemii wszystko zmienił. Zamiast radości, jest troska o los najbliższych. Zamiast uśmiechu, troska o to jaka będzie przyszłość.

         Mieli tu być z nami nasi absolwenci. Czas pandemii wszystko to zmienił. Ale oni byli i są z nami, choć dziś nieobecni. Zapewne są sercem z nami i za to im dziękuję. Nadejdą lepsze dni i będziemy mogli się spotkać, aby powspominać szkolne czasy, początki ich drogi życiowej i kariery zawodowej. 

         Darzę wielkim szacunkiem wszystkich, którzy tworzyli i tworzą przyszłość naszych uczniów. Wielu z nich nie ma już pośród nas. Ale są w naszej pamięci na zawsze.

         Dziś musi być w nas radość i uśmiech, tego wymaga od nas przyszłość naszych dzieci i uczniów. Czerpiemy dla nich wiarę i siłę z naszej pięknej tradycji…

         W styczniu 1920 roku Działdowo przejęły władze polskie. Natychmiast przystąpiono do organizacji administracji i szkolnictwa. 23 lutego tegoż roku została otwarta pierwsza polska szkoła w Działdowie, licząca początkowo 106, a pod koniec roku szkolnego - 150 uczniów. Z początkiem września placówkę przeniesiono do budynku ówczesnej szkoły niemieckiej, w której mieści się do dzisiaj.

         Okres międzywojenny to okres pomyślności i rozwoju szkoły. Staraniem Rady Pedagogicznej 12 lipca 1929 roku Siedmioklasowa Szkoła Powszechna w Działdowie otrzymała imię Króla Władysława Jagiełły. Pięć lat później, w 500 rocznicę zgonu króla, przed budynkiem odsłonięto pomnik pobudowany z inicjatywy środowiska pedagogicznego. Szkoła Powszechna  w Działdowie była podstawową placówką oświatową, prowadzącą równolegle proces repolonizacyjny społeczności mazurskiej. Była kolebką kultury i tradycji, ośrodkiem polskości rozszerzającym swoje działania na społeczeństwo miasta i okolic.

         Okres rozkwitu został brutalnie przerwany 1 września 1939 roku. Rozpoczęła się II wojna światowa. W budynku uruchomiono szkołę niemiecką, a pomnik króla Władysława Jagiełły usunięto. Nauczycieli, którzy nie zdołali się ukryć aresztowano. Osadzonych w więzieniach i obozach mordowano.

         Po zakończeniu II wojny światowej przystąpiono do organizacji szkolnictwa na Działdowszczyźnie. W lutym 1945 roku rozpoczęły się pierwsze zajęcia szkolne. W miarę napływu ludności do miasta zwiększała się liczba uczniów. Częściowo powróciła część przedwojennych nauczycieli. W 1952 roku w miejscu nieistniejącego pomnika odsłonięto Pomnik Wdzięczności Żołnierzom Radzieckim. Rok później placówkę przeniesiono do budynku liceum przy ul. Grunwaldzkiej, w którym funkcjonowała do 1957 roku. W tym samym czasie w nazwie szkoły zgubiono tytuł królewski Władysława Jagiełły. W 1974 roku szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez PGR Księży Dwór, Komitet Rodzicielski i mieszkańców miasta.

         Na fali przemian społecznych II połowy XX wieku przeżyła renesans. W związku ze zbliżającą się 70 rocznicą szkoły, „Jedynka” 12 grudnia 1988 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o reaktywowaniu imienia szkoły nawiązującego do przedwojennych tradycji. Punktem kulminacyjnym uroczystości, które odbyły się 23 lutego 1990 roku, było odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku szkoły, której pełne imię brzmiało „Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły”. Cztery lata później, z okazji 650-lecia miasta, odsłonięto pomnik Jagiełły, będący kopią pomnika z 1929 roku. Pomysłodawcą odbudowy była społeczność szkolna i Towarzystwo Miłośników Ziemi Działdowskiej.

         W 1999 roku, w ramach reformy polskiej oświaty, Rada Miejska podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 września 1999 roku Gimnazjum Nr 1 w Działdowie. Nową placówkę tworzono na bazie Szkoły Podstawowej Nr 1, która istniała do momentu opuszczenia jej murów przez ostatnie roczniki uczniów, co nastąpiło w czerwcu 2004 roku. Jej wspaniałe tradycje przejęło Gimnazjum Nr 1.

         W kolejnych latach istnienia szkoła dynamicznie rozwija się, a budynek przechodzi liczne remonty. W 2009 roku została oddana do użytku nowoczesna sala gimnastyczna połączona z budynkiem szkoły.  Była to okazja do nadania gimnazjum imienia Króla Władysława Jagiełły i przekazania szkole sztandaru.

         W 2017 roku nastąpiło przekształcenie gimnazjum w Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły. W 2019 roku opuścił mury szkoły ostatni rocznik gimnazjalistów – łącznie nasze gimnazjum ukończyło 2.327 absolwentów, z których prawie 300 osiągnęło tytuł laureata i finalisty ogólnopolskich oraz wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

         Pasja z jaką pracują nauczyciele pozwala z radością patrzeć w przyszłość i mieć nadzieję, że w następnych latach sukcesy będą jeszcze większe.

         Historię tworzą ludzie. Jesteśmy dumni, że tworzą ją pracownicy i absolwenci naszej „Jedynki”.

     

    Dyrektor Szkoły

    Jarosław Zwierz