• Stuletnia szkoła

   • Dziś nasza szkoła uzyskuje nowy, ponadczasowy wymiar. Nikt z nas nie wie, jaka ona będzie za 50 lub 100 lat, ale chcemy pozostawić przyszłym pokoleniom pewne informacje, o tym jak szkoła wygląda dziś, na początku XXI wieku. To wydarzenie buduje w nas poczucie wspólnoty i dumę z naszej pięknej szkoły. Podczas obchodów 100-lecia szkoły w jej murach zostanie umieszczona kapsuła czasu, w której zostaną włożone symboliczne znaki naszych czasów, to, co wiąże się z zainteresowaniami i działaniami wszystkich uczniów i nauczycieli. Intencją tej iniciatywy było przygotowanie fragmentarycznego obrazu szkoły, żywego rozdziału kroniki naszego życia.  

    Uroczystość obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie honorowym patronatem objęli:

    - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

     

     

    - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty - Krzysztof Marek Nowacki

     

     

    - Burmistrz Miasta Działdowo – Grzegorz Mrowiński