• Historia szkoły

    • Z historii naszej stuletniej szkoły…

     23. II. 1920 r.
     uruchomienie w mieście polskiej szkoły powszechnej

     12. VII. 1929 r.
     szkoła otrzymała nazwę i imię – Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie

     28. X. 1934 r.
     przed budynkiem szkoły odsłonięto pomnik Króla Władysława Jagiełły z okazji 500 rocznicy jego śmierci

     lata 1939 - 1945
     Niemcy usunęli pomnik Króla Władysława Jagiełły sprzed szkoły; w czasie wojny w budynku mieściły się szpitale wojskowe (niemiecki i radziecki) oraz niemiecka szkoła

     1945 r.
     szkoła wznowiła działalność dydaktyczno-wychowawczą

     1946 r.
     podział szkoły na Publiczną Szkołę Powszechną nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły i Szkołę nr 2 zajmującą zachodnią część budynku

     7. XI. 1952 r.
     przed szkołą odsłonięto Pomnik Wdzięczności Żołnierzom Radzieckim

     lata 1973 - 1976
     przekształcenie szkoły w Zbiorczą Szkołę Gminną

     14. XII. 1974 r.
     szkoła otrzymała sztandar

     12. XII. 1988 r.
     szkoła otrzymała nazwę – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie

     23.II.1990 r.
     uroczyste obchody 70-lecia polskiej szkoły w Działdowie z odsłonięciem pamiątkowej tablicy na budynku

     28. X. 1994 r.
     odsłonięcie przed szkołą repliki przedwojennego pomnika patrona szkoły Króla Władysława Jagiełły

     1. IX. 1999 r.
     w budynku szkoły rozpoczęło działalność Gimnazjum nr 1 w Działdowie

     31. VIII. 2004 r.
     zakończyła działalność Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie i odsłonięto pamiątkową tablicę

     22. V. 2009 r.
     oddano do użytku nową salę gimnastyczną i Gimnazjum nr 1 w Działdowie otrzymało imię Króla Władysława Jagiełły oraz sztandar

     1. IX. 2017 r.
     przekształcenie gimnazjum w Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie

     2019 r.
     ostatni rocznik absolwentów gimnazjum opuścił mury szkoły, co upamiętniono okolicznościową tablicą

     1. IX. 2021 r.
     powołanie Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Działdowie, w którego skład wchodzą Szkoła Podstawowa nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły i Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy