• dyrektor Jarosław Zwierz

      • Jarosław Zwierz jest dyrektorem szkoły od 2001 roku. Jest nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie.

      • wicedyrektor ds. szkoły Aneta Wojsyk - Cepowicz

      • Aneta Wojsyk - Cepowicz jest wicedyrektorem od 2018 roku. Jest nauczycielką języka niemieckiego oraz informatyki.